Sekretesspolicy

Information om behandling av personuppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i EU Reg.nr. 679/2016

3Labs Srl samlar in och använder dina personuppgifter när du surfar eller använder onlinetjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen www.tomshw.it och på forum.tomshw.it. 
Med personuppgifter menar vi all information som kan användas för att identifiera dig som individ.
Syftet med denna information är att ge dig en tydlig och detaljerad förklaring av hur, när och varför vi samlar in och använder dina uppgifter. Den har utformats för att enkelt och transparent visa dig vår integritetspolicy och visa dig hur du effektivt utövar dina rättigheter.
Denna information avser endast de uppgifter som behandlas av 3Labs Srl via denna webbplats och berör inte andra webbplatser, plattformar eller sociala nätverkssidor som kan nås via länkar på webbplatsen: i dessa fall är det alltid nödvändigt att hänvisa till tillgänglig information på respektive sida.
Denna information kan genomgå ändringar och variationer över tid, så vi uppmanar dig att regelbundet konsultera denna sida för att bli uppdaterad om behandlingen av personuppgifter som utförs.

INDEX:

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

 2. När samlar du in min data?

 3. Vilken data kommer du att bearbeta?

 4. För vilka andra ändamål kan du använda mina uppgifter?

 5. Vem kommer du att dela min data med?

 6. Hur kommer du att behandla mina uppgifter? 

 7. Behandlas mina uppgifter utanför Europa?

 8. Hur länge kommer du att behålla mina uppgifter?

 9. Länkar till tredje parts webbplatser och sociala nätverk

 10. Vilka är mina rättigheter och hur kan jag skydda min integritet? 

 11. Kan jag lämna in ett klagomål?

 12. Några ändringar

1. Vem är personuppgiftsansvarig för mina uppgifter?
Eftersom 3Labs Srl, PI 04146420965, bestämmer medlen och syftena för behandlingen av personuppgifter som är involverade i användningen av denna webbplats, är det den personuppgiftsansvarige.
Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skicka ett meddelande till följande adresser:

 • per post: 3Labs Srl, Milano (MI) Via Dante 16;

 • e-post: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. När samlar du in mina uppgifter?
3Labs Srl kommer att samla in informationen du tillhandahåller direkt:

 • när du besöker och surfar på webbplatsen;

 • när du skickar frågor eller råd genom de sektioner eller kontakter som är dedikerade till detta;

 • när du ber om hjälp med våra tjänster;

 • när du registrerar dig på webbplatsen;

 • när du använder tjänsterna (t.ex. forum, kommentarer); 

 • om du ansöker om att arbeta hos oss;

 • om du prenumererar på nyhetsbrevstjänsten.

3. Vilken data kommer du att behandla?
När du surfar, använder tjänsterna eller gör köp på 3Labs Srl-webbplatsen kan följande typer av data behandlas:

a) Navigationsdata
Vissa personuppgifter vars överföring är implicit i navigeringen av webbplatser, inklusive men inte begränsat till datatrafik och angående plats, webblogg och annan kommunikationsdata för faktureringsändamål eller angående resurser som nås via enheten, förvärvas av datorsystem som tillåter att de fungerar korrekt. Även om denna information inte samlas in för att associeras med identifierade intresserade parter, skulle den kunna göra det möjligt för användare att identifieras – till sin natur och genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje part. De inkluderar till exempel IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, de unika adresserna till de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken av filen som erhölls som svar, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern och andra parametrar relaterade till operativsystemet och webbläsaren som används.

 • Syftet med behandlingen: låter dig använda webbplatsen säkert och korrekt;

 • Rättslig grund för behandlingen: den berättigat intresse av 3Labs Srl till att webbplatsen fungerar korrekt och för navigeringens säkerhet, regelbundet balanserad med den berörda partens rättigheter (artikel 6, punkt 1, bokstav f, GDPR).

b) Begäran om information
Du kan kontakta oss via kontaktformuläret eller använda kontaktuppgifterna som anges på webbplatsen för att begära information eller hjälp; detta innebär efterföljande anskaffning av de uppgifter du har kommunicerat till oss (namn, efternamn, e-postadress och informationen i kommunikationen) och, naturligtvis, innebär det att du tillåter oss att skicka dig all svarskommunikation med hjälp av kontaktuppgifterna du gav oss vid tidpunkten för begäran.

 • Syftet med behandlingen: säkerställa adekvat stöd i förhållande till dina behov och svara på dina förfrågningar;

 • Rättslig grund för behandlingen: tillhandahållandet av den tjänst du har begärt (artikel 6, punkt 1, bokstav b, GDPR).

c) Samarbeta med oss
Du kan kontakta oss för att skicka in din ansökan om lediga jobb, genom att fylla i lämpligt formulär i avsnittet "Samarbete med oss" eller genom att använda kontaktuppgifterna som anges där, och därmed ge den personuppgiftsansvarige behörighet att behandla personuppgifter för ovannämnda ändamål . För detta ändamål kommer identifieringsuppgifter (namn och efternamn), en kontakt e-postadress att begäras och meritförteckning, en personlig beskrivning, positionen av intresse och de texter som ska granskas kan också begäras, eftersom detta är nödvändig information för 3Labs. Srl för att utvärdera ditt samarbetsförslag.

Tillhandahållandet av dessa uppgifter är endast obligatoriskt för presentationen av ens kandidatur och därför överlåts det till den enskilda kandidatens vilja att besluta om att fortsätta med sändningen av sin meritförteckning: varje vägran kommer att göra det omöjligt att använda tjänsten, utan ytterligare konsekvenser. 

Samtycket till behandlingen är inte nödvändigt, enligt art. 111bis i lagdekret n. 196/2003 (den så kallade integritetsbalken, i dess lydelse genom lagdekret nr 101/2018) och art. 9, punkt 2, bokstav b) i GDPR, när behandlingen avser uppgifter som ingår i läroplanerna som spontant överförts av kandidaterna i syfte att eventuellt upprätta anställnings-/samarbetsförhållandet, även när det gäller uppgifter som faller inom den särskilda kategorier enligt art. . 9 i GDPR (till exempel i hypotesen att uppgifterna i fråga måste vara kända på grund av upprättandet av en arbetsrelation, med särskild hänvisning till kandidatens eventuella tillhörighet till de skyddade kategorierna eller till behovet av att utföra medicinska undersökningar före anställning). Vid tidpunkten för en intervju kommer den berörda parten att få all ytterligare information om behandlingen av deras personuppgifter.

Uppgifterna kommer att bevaras under den period som är nödvändig för att utvärdera din förfrågan och i vilket fall som helst under en period av högst två år. Vidare kommer annulleringen av de skickade uppgifterna att utföras när som helst, i händelse av att en specifik begäran från kandidaten skickas till den personuppgiftsansvarige.

 • Syftet med behandlingen: tillhandahålla den tjänst som begärts av den berörda parten och utvärdera den mottagna ansökan om ett eventuellt upprättande av ett anställningsförhållande;

 • Rättslig grund för behandlingen: att genomföra det avtalsförhållande som den berörda parten är part i (artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR).

d) Skicka meddelanden i marknadsföringssyfte i samband med berättigat intresse och mjukspam
I vissa fall kan vi använda e-postadressen som kommunicerats av användaren som använder webbplatsen (till exempel i fallet med ett personligt konto eller specifika förfrågningar) för att skicka viss marknadsföringskommunikation, även utan att be användaren om förhandsgodkännande. Denna behandling kommer att utföras i enlighet med bestämmelserna i art. 6, lett. f), GDPR och art. 130, co. 4, i lagdekret 130/2003. I synnerhet informeras användare om bearbetningsaktiviteten genom denna information och de ges alltid rätt att på ett enkelt och fritt sätt invända mot sådan behandling: varje kommunikation som skickas av den personuppgiftsansvarige innehåller faktiskt en hänvisning till detta information och indikationer om hur man begär avbrott i behandlingen (genom att välja bort), genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller genom att direkt välja lämplig länk som görs tillgänglig längst ner i varje kommunikation.

 • Syftet med behandlingen: informera dig om produkter som liknar de från ditt tidigare köp och om ditt eventuella intresse;

 • Rättslig grund för behandlingen: föreskriftsbestämmelsen enligt art. 130, punkt 4, i lagstiftningsdekret 196/2003 som legitimerar sändning av kommunikation om produkter eller tjänster som liknar dem som redan begärts (artikel 6, punkt 1, bokstaverna c och f, GDPR).

e) Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet från 3Labs Srl skickas via e-post till de som uttryckligen begär det, genom att fylla i lämpligt formulär på webbplatsen med sin e-postadress och ge 3Labs Srl tillstånd att behandla sina personuppgifter för ovannämnda ändamål. Tjänsten tillhandahålls uteslutande efter uttryckligt och otvetydigt samtycke från användaren (utfärdat genom att välja lämplig ruta på webbplatsen) och tillhandahållandet av data är endast obligatoriskt i syfte att ta emot nyhetsbrevet och varje vägran kommer att göra det omöjligt. använda tjänsten utan ytterligare konsekvenser.
Nyhetsbrevstjänsten tillhandahålls genom plattformen "Elastic Mail" som görs tillgänglig och hanteras av företaget Elastic Mail Inc., baserat i British Columbia på PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (sekretesspolicy: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
I vilket fall som helst, för att sluta ta emot nyhetsbrevet, välj helt enkelt länken för att avsluta prenumerationen, som finns i slutet av varje e-postmeddelande, eller skicka en specifik begäran till e-postadressen privacy@tomshw.it. Avbeställningen hanteras på ett delvis automatiserat sätt, så ytterligare nyhetsbrev kunde tas emot under en period efter denna begäran, i alla fall senast 72 timmar från avbokningsförfrågan, och vars sändning var planerad innan avbokningsförfrågan mottogs.

 • Syftet med behandlingen: skicka e-postmeddelanden till den intresserade parten relaterade till 3Labs Srl produkter och tjänster, nyheter och uppdateringar om relaterade ämnen, samt erbjudanden och kampanjer reserverade för prenumeranter på tjänsten;

 • Rättslig grund för behandlingen: samtycke från den berörda parten (artikel 6, punkt 1, bokstav a, GDPR).

f) Skicka meddelanden i marknadsförings- och/eller kommersiella marknadsföringssyfte
Uppgifterna som kommuniceras till 3Labs Srl kan användas för att genomföra marknadsundersökningar för att förbättra upplevelsen och kvaliteten på de tjänster som erbjuds och för att skicka kommersiell kommunikation från 3Labs Srl till dig genom lämpliga kommunikationsmedel (såsom e-post eller direktreklam, SMS eller telefonsamtal), i samband med de produkter och tjänster som erbjuds, speciella evenemang eller marknadsföring av dedikerade erbjudanden endast i händelse av ett uttryckligt samtycke från användaren för denna behandling genom lämpliga formulär på webbplatsen.
På webbplatsen finns det olika förfrågningar om samtycke för marknadsföringsändamål, eftersom kommersiell kommunikation kan skickas av 3Labs Srl och/eller av tredje parter, kommersiella partners till den personuppgiftsansvarige: behandlingen behöver i alla fall distinkta och specifika samtycken från 'användaren . Det är alltid möjligt att vägra samtycke till alla dessa behandlingar, eller att samtycka till behandlingen endast av 3Labs Srl eller endast av dess kommersiella partners. I vilket fall som helst, efter att ha beviljat det, är det alltid möjligt att återkalla det lämnade samtycket och begära avbrott i dessa behandlingsaktiviteter. För detta ändamål är det möjligt att använda de specifika länkarna som finns i varje mottagen kommunikation eller att göra en specifik förfrågan till 3Labs Srl via kontaktuppgifterna som anges i denna information.

 • Syftet eftersträvats: genomföra marknadsundersökningar för att förbättra upplevelsen och kvaliteten på de tjänster som erbjuds och skicka kommersiell kommunikation till dig som rör produkterna och tjänsterna från 3Labs Srl

 • Rättslig grund för behandlingen: användarens samtycke (artikel 6, punkt 1, bokstav a GDPR), fritt tillhandahållet och återkallbart när som helst, genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige på de adresser som anges på webbplatsen eller genom att välja avregistreringslänken längst ner på varje kommunikation .

g) Data som tillhandahålls frivilligt av användaren (för att ladda ner guider, kataloger och annat material)
Användaren kan besluta att förse den personuppgiftsansvarige med de personuppgifter som efterfrågas från tid till annan för att ladda ner de guider, kataloger och ytterligare material som görs tillgängliga via popup-fönster och formulär på webbplatsen. Genom att uttrycka sitt uttryckliga samtycke kan Användaren också ge sitt samtycke till mottagandet av reklammaterial. Dessa och annat innehåll som laddas ner från webbplatsen representerar material som ägs av ägaren. Därför används uppgifterna som tillhandahålls för detta ändamål för att identifiera försökspersonen och för att svara på hans begäran. 

 • Syftet eftersträvats: låter dig ladda ner det material som gjorts tillgängligt för användare på webbplatsen.

 • Rättslig grund för behandlingen: tillhandahållandet av den tjänst du har begärt (artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR).

h) Geolokalisering
Om användaren uttryckligen samtycker, kan användningen av webbplatsen innebära insamling av data som hänför sig till den geografiska platsen för enheten som används av användaren (geolokalisering): på detta sätt kan faktiskt användaren ta emot innehåll, inklusive en reklam natur, anpassad efter dess geografiska läge. Denna funktion kan endast aktiveras på webbplatsen om användaren tidigare har gett sitt samtycke till upptäckten av sin plats genom inställningarna för webbläsaren eller enheten som används för navigering. När som helst kan geolokaliseringstjänsterna avaktiveras genom att komma åt lämplig del av behörigheterna för lokalisering av operativsystemet för användarens enhet.
Bestämmelsens karaktär är frivillig; underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att göra det omöjligt för användaren att använda tjänsterna baserat på geolokalisering, men plattformens huvudtjänster kan fortfarande användas; i det här fallet kan du fortfarande använda söktjänsten genom att manuellt ange området av ditt intresse. Data som hänför sig till upptäckten av användarens position bevaras uteslutande under en surfsession på plattformen.
Syften: förbättra funktionen och effektiviteten för de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen.
Bas giuridica: användarens fria och uttryckliga samtycke, i enlighet med art. 6, lett. a), EU Reg. 679/2016, släppt via en specifik knapp som visas på webbplatsen för att aktivera geolokaliseringstjänsten.

i) Cookies
Vad är? Termen cookie indikerar en liten textfil där kort information om navigering på en viss webbplats lagras, som kommer att installeras på din enhet när du loggar in. Varje cookie innehåller olika data (till exempel namnet på servern som den kommer från, en numerisk identifierare, etc.), den kan finnas kvar i systemet under en session (tills webbläsaren stängs) eller under långa perioder och kan innehålla en unik identifieringskod.
När du besöker webbplatsen igen kommer de att skickas tillbaka till webbplatsen som genererade dem (förstapartscookies) eller till de som tillhandahålls av tredje part som kan känna igen dem (tredjepartscookies).
3Labs Srl har för avsikt att försäkra dig om säkerheten för cookies på sin webbplats: de skadar inte din enhet på något sätt, men kommer att tillåta dig att surfa snabbare, vilket ger dig en bättre upplevelse.
Vad är de till för? Cookies används för olika ändamål beroende på deras typ: vissa är absolut nödvändiga för att en webbplats ska fungera korrekt (tekniska cookies), medan andra optimerar dess prestanda för att erbjuda en bättre användarupplevelse eller för att du ska kunna få statistik på webbplatsen. '' användning av webbplatsen, såsom analyscookies, eller låter dig se personlig reklam, såsom profileringscookies.
Webbplatsen 3Labs Srl använder både cookies som inte kräver ditt samtycke för installationen (som tekniska cookies), och cookies som kräver ditt förhandsgodkännande för att kunna användas (som profileringscookies).
I synnerhet kan följande aktiveras på webbplatsen:

till. Tekniska cookies (som INTE kräver ditt samtycke):

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och låter dig komma åt dess funktioner (så kallade navigationskakor) eller för att autentisera dig i sessionen.
Användning av funktionella cookies är också tänkt, som gör att du kan lagra dina preferenser och inställningar, vilket förbättrar din surfupplevelse på webbplatsen.
För att säkerställa deras funktionalitet raderas dessa cookies vanligtvis inte när webbläsaren stängs; de har dock en fördefinierad varaktighet (i allmänhet upp till maximalt 2 år) och efter denna period avaktiveras de automatiskt. Dessa cookies och den data de samlar in kommer inte på något sätt att användas för andra ändamål.
Installationen av tekniska cookies sker automatiskt efter tillgång till webbplatsen eller för att aktivera vissa funktioner (t.ex. genom att välja alternativet "kom ihåg mig"). Du kan när som helst bestämma dig för att inaktivera dem genom att ändra inställningarna för din webbläsare: i det här fallet kan du dock stöta på vissa problem med att visa webbplatsen.

 • Syftet eftersträvats: säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och säker;

 • Rättslig grund för behandlingen: 3Labs Srls berättigade intresse av att webbplatsen fungerar korrekt och av navigeringens säkerhet, regelbundet balanserat med den berörda partens rättigheter (artikel 6, punkt 1, bokstav f, GDPR).

b. Anonymiserade analytiska cookies (som INTE kräver ditt samtycke)

Dessa cookies håller reda på de val som görs på webbplatsen och data som rör användares surfning online (till exempel visade sidor, uppehållstider på en sida etc.), för att utföra statistisk analys, i anonym och aggregerad form. Dessa verktyg kan endast användas efter att ha uttryckt användarens samtycke. 
Ett undantag från denna regel är endast det fall där följande omständigheter inträffar:
- IP-adressen har vederbörligen anonymiserats;
- informationen som erhålls med analytiska cookies hänvisar till en enskild IT-resurs (webbplats, app, etc.) och används endast i anonym och aggregerad form;
- cookieleverantören kombinerar inte informationen med annan behandling och lämnar den inte vidare till tredje part.
Om dessa krav är uppfyllda garanteras en fullständig anonymisering av den insamlade informationen och även cookies som faller inom denna kategori kan aktiveras utan behov av användarens samtycke, just därför att de behandlade uppgifterna inte kan kopplas till någon identifierbar användare.

 • Syftet eftersträvats: har statistik som rör användarbeteende på webbplatsen, baserad på aggregerad och anonymiserad data.

 • Rättslig grund för behandlingen: beroende på fallet:
  - 3Labs Srls berättigade intresse av att optimera webbplatsens prestanda och förbättra de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen, regelbundet balanserat med den berörda partens rättigheter (artikel 6, punkt 1, bokstav f, GDPR);
  - användarens samtycke (artikel 6, punkt 1, bokstav a, GDPR), fritt tillhandahållet och återkallbart när som helst, genom cookie-bannern eller genom att följa instruktionerna nedan och i Cookie policy.

c. Profilerings- och marknadsföringscookies (som kräver ditt SAMTYCKE):

Denna webbplats använder även profilering och tredjepartscookies, vars installation är föremål för ditt förhandsgodkännande som utfärdats via bannern eller också hanteras när som helst genom Cookie policy
Profileringscookies kan inkludera olika kategorier, inklusive reklamprofilering, retargeting eller sociala cookies. 

 • Reklamprofileringscookies: skapa en användarprofil som låter dig se reklaminnehåll i linje med inställningarna som visas när du surfar på webbplatsen;

 • Retargeting-cookies: de skapas för att skicka reklaminnehåll till dig som relaterar till de produkter du har köpt eller tittat på på webbplatsen och som du har uttryckt intresse för;

 • Sociala cookies: denna webbplats tillhandahåller installation av cookies relaterade till plugin-program för sociala nätverk. Dessa cookies hanteras direkt av tredje part och tillåter visning av reklammeddelanden i linje med dina preferenser.

När du går in på webbplatsen kommer du genom en speciell banner att informeras om förekomsten av profilerings- och retargetingcookies och genom den kan du samtycka eller inte till installationen av dem, eventuellt välja de individuella cookies som du vill installera.
Du kan när som helst fortfarande återkalla det samtycke som givits tidigare, utan att äventyra möjligheten att besöka sidan och använda dess innehåll.
Installationen av profilerings-, retargeting-, analytiska och sociala cookies, inklusive all annan aktivitet kopplad till dem, hanteras genom tredjepartstjänster. För mer information och för att aktivera eller inaktivera dessa cookies kan du komma åt informationen som tillhandahålls direkt av tredjepartsföretag: den relevanta listan är tillgänglig för dig i vår Cookie policy.
Användaren informeras både genom den korta informationen (bannern visas tills samtycke ges eller nekas) och genom vår Cookie policy att vi uppmanar dig att noggrant läsa för all annan information om cookies som används på webbplatsen och för information om inaktivering av dem.

 • Syftet eftersträvats: analysera användarens surfbeteende för att presentera personlig reklam;

 • Rättslig grund för behandlingen: användarens samtycke (artikel 6, punkt 1, bokstav a, GDPR), fritt tillhandahållet och återkallbart när som helst, genom cookie-bannern eller genom att följa instruktionerna nedan och i Cookie policy.

d. Plugin för sociala medier

SPå webbplatsen finns några knappar som hänvisar användaren till kontrollantens profiler på sociala nätverk. Först efter att ha klickat på dessa knappar kan vissa cookies aktiveras för marknadsförings- och profileringsändamål av tredje part som hanterar de sociala nätverken. Ägaren av webbplatsen hanterar inte dessa verktyg direkt, men informerar dig om möjligheten att de kan aktiveras genom att använda webbplatsens funktioner. För mer information, inklusive hur du inaktiverar dessa cookies, läs informationen om behandlingen av personuppgifter på sociala nätverk:

Inaktivera via webbläsare

Det påpekar vi från sajten http://www.youronlinechoices.com/it/ det är möjligt att inte bara få ytterligare information om cookies, utan också att verifiera installationen av många cookies på din webbläsare/enhet och, där det stöds, även att inaktivera dem.
Vanligt använda webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) accepterar också cookies som standard, men denna inställning kan ändras av användaren när som helst. Detta gäller både datorer och mobila enheter som surfplattor och smartphones: det är en allmänt och allmänt stödd funktion.
Därför kan cookies enkelt inaktiveras eller inaktiveras genom att komma åt alternativen eller inställningarna för den webbläsare som används och i allmänhet kan endast tredjepartscookies blockeras; i allmänhet kommer dessa alternativ bara att ha effekt för den webbläsaren och på den enheten, såvida inte alternativen är aktiva för att förena inställningar på olika enheter. Specifika instruktioner finns på alternativen eller hjälpsidan för själva webbläsaren. Att inaktivera tekniska cookies kan dock påverka den fullständiga och/eller korrekta funktionen av olika webbplatser, inklusive denna webbplats.
Som regel använder de webbläsare som används idag:

 • erbjuda alternativet "Spåra inte", som stöds av vissa (men inte alla) webbplatser. På detta sätt kan vissa webbplatser inte längre samla in viss navigeringsdata;

 • erbjuda möjligheten till anonym eller inkognitosurfning: på detta sätt kommer ingen data att samlas in i webbläsaren och webbhistoriken kommer inte att sparas, men webbläsardata kommer fortfarande att förvärvas av operatören av den besökta webbplatsen;

 • tillåter dig att radera de cookies som lagras helt eller delvis, men när du besöker en webbplats igen installeras de vanligtvis där denna möjlighet inte är blockerad.

Länkarna till supportsidorna för de mest populära webbläsarna anges (med instruktioner om hur du inaktiverar cookies på dessa webbläsare):

4. För vilka andra ändamål kan du använda mina uppgifter?
Slutligen kan dina personuppgifter också användas för att:
a) följa rättsliga skyldigheter och förfrågningar från offentliga eller statliga myndigheter;
b) hantera eventuella tvister eller tvister och därför försvara rättigheterna för 3Labs Srl, både i domstol och utanför domstol.

I sådana fall kommer den rättsliga grunden för behandlingen att vara:
- för punkt a), fullgörandet av en rättslig skyldighet;
- för punkt b), den personuppgiftsansvariges legitima intresse av att skydda sina rättigheter, förutsatt att de från tid till annan är tillräckligt balanserade med den berörda partens rättigheter.

5. Vem kommer du att dela min data med?
I enlighet med de syften som anges i föregående avsnitt kan personalen på 3Labs Srl vara ansvarig för att behandla dina uppgifter, för att kunna ge dig de tjänster, information eller support som efterfrågas.
Därför kommer åtkomst till dina personuppgifter uttryckligen att godkännas av den personuppgiftsansvarige, som vid behov kan utse de subjekt till vilka den ansöker om tillhandahållande av tjänster och för verksamheten inom dess kompetens som databehandlare att reglera artiklar 28 och 29 i GDPR.
I detta avseende specificerar vi att:

 • Nyhetsbrevstjänsten tillhandahålls genom plattformen "Elastic Mail" som görs tillgänglig och hanteras av företaget Elastic Mail Inc., baserat i British Columbia på PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (sekretesspolicy: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

Vi påminner dig också om att listan över databehandlare är tillgänglig från den personuppgiftsansvarige, från vilken du kan begära den med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan.
Användardata kommer inte i något fall att överföras till tredje part utom i det fall då de tillhandahållna tjänsterna kräver det, eller i det fall där, på grund av en rättslig förpliktelse eller i närvaro av ett berättigat intresse, uppgifterna Den registeransvarige har behov av att meddela dem till de behöriga rättsliga eller tillsynsmyndigheter.

6. Hur kommer du att behandla mina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer också att behandlas med hjälp av elektroniska medel under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som avses med insamlingen.
3Labs Srl kommer att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, olaglig eller felaktig användning av data, samt för att förhindra någon form av obehörig åtkomst av tredje part.
Därför kommer 3Labs Srl att garantera säkerheten för dina personuppgifter, begränsa antalet personer som kommer att tillåtas åtkomst till servrarna eller databaserna och sätta upp skyddssystem som syftar till att avvärja risken för cyberattacker.

7. Behandlas mina uppgifter utanför Europa?
Uppgifterna som behandlas av 3Labs Srl finns på servrar inom Europeiska unionen.
Vissa tjänsteleverantörer är dock baserade i icke-europeiska länder, särskilt i USA, vilket också specifikt anges i vår Cookie policy och i föregående stycke 5 1. (Vem kommer du att dela mina uppgifter med?).
I dessa fall kan personuppgifter också finnas på servrar i USA, men alltid i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 45 och följande i GDPR. Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder kommer därför att vidtas för att garantera det mest fullständiga skyddet av personuppgifter, baserat på denna överföring: a) på lämplighetsbeslut från de mottagande tredjeländerna som uttryckts av Europeiska kommissionen; b) om adekvata garantier uttryckta av tredje parts mottagare i enlighet med art. 46 i förordningen; c) om antagande av bindande företagsregler, cd. Företagens bindande regler.

8. Hur länge kommer du att behålla mina uppgifter?
3Labs Srl kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som rimligen är nödvändig för att endast uppnå de syften som anges ovan, som kan läsas i avsnittet "Vilka uppgifter kommer du att behandla?" o för de lagringsvillkor som föreskrivs i sektorslagstiftningen: till exempel kommer uppgifterna om gjorda inköp att bevaras under den period som föreskrivs av lagarna om skatte- och skattefrågor, och preliminärt under en period av 10 år. Vidare:
- uppgifterna om din meritförteckning och din ansökan kommer att sparas i två år;
- uppgifterna som används för att skicka nyhetsbrevet kommer att sparas tills din begäran om avbokning;
- data som används för softspam-kommunikation kommer att sparas tills din begäran om avbokning eller i två år från den senaste gången du visade intresse för 3Labs Srl (till exempel genom att kontakta oss via webbplatsen);
- för villkoren för annullering av data som behandlas av cookies kan du hitta informationen i vår Cookiepolicy.
Vid slutet av lagringsperioden kommer dina personuppgifter att raderas eller göras oåterkalleligt anonyma.

9. Länkar till tredje parts webbplatser och sociala nätverk
Webbplatsen kan innehålla länkar till och från våra partners webbplatser, såväl som till annonsörer och sociala nätverk. Observera att den personuppgiftsansvarige inte tar något ansvar för de personuppgifter som kan samlas in via dessa webbplatser och användningen av de relaterade tjänsterna och att, om användaren följer en länk till någon av dessa webbplatser, han uppmanas att konsultera integritetspolicyn tillhandahålls av varje extern part med avseende på webbplatsen.

10. Vilka är mina rättigheter och hur kan jag skydda min integritet?
I förhållande till dina personuppgifter och i enlighet med bestämmelserna i GDPR, informerar 3Labs Srl dig att du har rätt att begära: 

 • tillgång till dina uppgifter; 

 • modifiering och rättelse av eventuella fel i våra databaser relaterade till dina uppgifter; 

 • annullering av dina uppgifter om de lagras i avsaknad av de juridiska villkoren; 

 • begränsningen av behandlingen av dina uppgifter; 

 • motstånd mot databehandling;

 • dataportabilitet. 

Alla modeller och mer information finns också här: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

I följande tabell visar vi dig i detalj hur du utövar dina rättigheter:

DU HAR RÄTT

HUR KAN DU TRÄNA DET?

tillgång

Du kan be att:

 • Be om bekräftelse om all behandling som rör dina personuppgifter;

 • Få en kopia av dina uppgifter;

 • Ge dig annan information om dina personuppgifter som inte redan finns i detta uttalande.

korrektion

Du kan be om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Innan vi fortsätter med rättelsen kommer vi att verifiera riktigheten av uppgifterna i våra arkiv.

Annullering/

Rätt att bli bortglömd

Du kan begära radering av dina personuppgifter, men bara om:

 • Deras vistelse behövs inte längre i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in; 

 • Du har nekat ditt samtycke tidigare utlånad (där behandlingen är baserad på samtycke);

 • Bearbetningen har genomförts på ett sådant sätt illegitim;

 • Det är nödvändigt att följa en rättslig skyldighet som 3Labs Srl är föremål för (i förhållande till en order från en myndighet).

Begränsning

Du kan begära att få begränsa dina personuppgifter, men endast om:

 • Deras noggrannhet har redan ifrågasatts;

 • De är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, men det finns en juridisk tvist angående deras användning;

Efter din begäran om begränsning, användningen av dina personuppgifter det är det dock samtycke när: 

 • Ditt samtycke kvarstår dock;

 • Det är nödvändigt att utöva eller motsätta sig rättsliga åtgärder;

 • För att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person som är involverad i behandlingen.

Bärbarhet

Du kan begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, läsbart och vanligt förekommande format. 

Opposition

du kan motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter när som helst som berör dig när:

 • grunden för behandlingens laglighet är berättigat intresse av ägaren;

 • personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföringsändamål inklusive profilering i den mån det är kopplat till sådan direktmarknadsföring.

När du invänder:

 • till behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål de kommer inte längre att behandlas för dessa ändamål;

 • i händelse av berättigat intresse från ägaren, behandlingen kommer att kunna fortsätta endast om han kan visa att det finns tvingande legitima skäl att fortsätta till den behandling som råder över den berörda partens intressen, rättigheter och friheter eller för bedömning, utövande eller försvar av en rättighet i domstol.

Det är också möjligt att utöva rätten att göra invändningar på automatiserade sätt som använder tekniska specifikationer, såsom de som görs tillgängliga på webbplatsen på den personliga sidan och i e-postmeddelanden (länk för avbokning).

3Labs Srl garanterar att varje begäran om dina rättigheter kommer att bekräftas inom trettio dagar efter mottagandet.

11 Kan jag lämna in ett klagomål?

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Garantimyndigheten för skydd av personuppgifter, om du anser att behandlingen som utförs av 3Labs Srl inte följer bestämmelserna i den europeiska förordningen nr. 679/2016 och nationell lagstiftning. 
I Italien är den behöriga myndigheten garanten för skydd av personuppgifter, vars kontaktuppgifter finns på adressen http://www.garanteprivacy.it/. 
Mer information och provdokumentet att använda för klagomålet finns här: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Dessutom, om de villkor som avses i art. 78 och 79 i GDPR har du rätt att överklaga till den behöriga rättsliga myndigheten.

12 Eventuella ändringar

Informationen vi ger dig nu kan ändras över tid, när bearbetningsaktiviteterna, de insamlade uppgifterna eller när lagstiftnings- eller regulatoriska förändringar inträffar, eller i händelse av teknisk utveckling. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna integritets- och cookiepolicy, som alltid uppdateras på denna sida.